XXVIII Targi Wydawców Katolickich

XXVIII Targi Wydawców Katolickich

 Aneta Woźniak – Dyrektor – Redaktor Naczelny Biura Programowego TVP, Monika Karasek – Dyrektor BSiWM oraz o. Grzegorz Moj CSsR reprezentujący Fundację Lux Veritatis


Telewizja Polska ponownie laureatem nagrody FENIKS


Podczas tegorocznej Gali wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023, Telewizja Polska została uhonorowana dwiema statuetkami. FENIKS SPECJALNY „Medialny” trafił do TVP Polonia, a w kategorii „Multimedia” nagrodzono film „Nędzarz i Madame”. Uroczystość odbyła się 22 kwietnia, w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie.


Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023, w uzasadnieniu swej decyzji podkreśliła, że TVP Polonia została uhonorowana za konsekwentne trwanie na straży wartości religijnych i narodowych, a także za kreowanie i produkcję bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz informacyjnej. FENIKS SPECJALNY „Medialny” jest jednocześnie podziękowaniem za 30 lat działalności w służbie Narodu Polskiego rozsianego po całym świecie. Jurorzy podkreślili też, że prezentowane na antenie stacji informacje o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisje z krajowych i światowych wydarzeń religijnych, filmy dokumentalne i fabularne oraz reportaże trwale wpisują się w misyjny charakter TVP Polonia.


Statuetki FENIKS 2023 zostały przyznane w 19-tu kategoriach. W kategorii „Multimedia” Telewizja Polska otrzymała nagrodę za albumowe wydanie zrealizowanego z rozmachem przez Fundację Lux Veritatis filmu „Nędzarz i Madame”. Obraz w reżyserii Witold Ludwiga to opowieść o „drodze do świętości” brata Adama Chmielowskiego. Film trafił na ekrany w 32. rocznicę jego kanonizacji. Telewizja Polska była też odpowiedzialna za promocję i kinową dystrybucję filmu. W imieniu Telewizji Polskiej S.A., statuetkę FENIKS 2023, odebrała Aneta Woźniak Dyrektor – Redaktor Naczelny Biura Programowego, Monika Karasek Dyrektor BSiWM, o. Grzegorz Moj CSsR reprezentujący producenta filmu, Fundację Lux Veritatis oraz reżyser Witold Ludwig.


Telewizja Polska jest patronem medialnym Targów Wydawców Katolickich, a Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej, kierowane przez dyrektor Monikę Karasek, już od 13 lat współtworzy to wydarzenie. Tradycyjnie – w sali kinowej Zamku Królewskiego organizowane są pokazy filmów dokumentalnych, fabularnych i reportaży. W tym roku publiczność mogła obejrzeć aż 20 tytułów, wśród których nie zabrakło produkcji poświęconych św. Janowi Pawłowi II, błogosławionemu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Z okazji 30-lecia TVP Polonia wyświetlone zostały produkcje zrealizowane w różnych zakątkach świata: USA, Peru, Estonii Ukrainie, Izraelu, Litwie, a także w Polsce. Pokazom towarzyszyły spotkania z twórcami prezentowanych filmów oraz audycji, w których uczestniczyli również: dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak i jej zastępca Bogumił Rawicz.


Podczas Targów dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Telewizji Polskiej, na którym oferowano firmowe gadżety oraz ponad 200 tytułów filmów i seriali wyprodukowanych przez nadawcę publicznego. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkcje takie jak: „Prorok”, „Nędzarz i Madame”, a także „40-latek”, „Janosik”, „Noce i dnie” oraz „ Lalka”.