O nas

Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej TVP S.A. zajmuje ważną pozycję zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach światowych. Do naszych głównych działań zalicza się: sprzedaż i zakup licencji, działania dystrybucyjne, inicjatywy koprodukcji zagranicznych, publikacje, a także promowanie rodzimych produkcji na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Dyrektorem Biura Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej jest Monika Karasek


Krajowa Sprzedaż Licencji i Praw
Do głównych zadań Działu Sprzedaży Krajowej należy udzielanie licencji na utwory audiowizualne (w całości i we fragmentach) na różne pola eksploatacji: nadawanie we wszystkich stacjach telewizyjnych, nośniki, multimedia, prawa internetowe, usługi telekomunikacyjne, VOD oraz pokazy. Imponująca liczba popularnych tytułów - filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali, programów rozrywkowych i audycji dla dzieci - czyni naszą ofertę konkurencyjną i atrakcyjną.
Łukasz Naczas 
e-mail: 
lukasz.naczas@tvp.pl
tel.: (48) 785 985 369 


Sprzedaż Zagraniczna
Dział Sprzedaży Zagranicznej, reemisji, koprodukcji i festiwali zajmuje się obrotem licencjami na audycje i fragmenty na rynkach zagranicznych. W naszym katalogu znajdą Państwo ogromną liczbę uznanych na całym świecie filmów fabularnych, popularnych seriali telewizyjnych, docenionych na różnych festiwalach dokumentów oraz mądrych i zabawnych animacji.
Aleksandra Kaźmieruk
e-mail: aleksandra.kazmieruk@tvp.pl
tel.: (48-22) 547 6621


Merchandising i Projekty Specjalne
Dział Merchandisingu prowadzi działalność handlową na rynku krajowym i zagranicznym, której istotą jest wykorzystywanie znaków towarowych, logotypów, postaci i symboli kojarzonych przez odbiorców na rynku z jednym produktem - najczęściej serialem telewizyjnym, audycją lub filmem - w celu efektywnej sprzedaży innego produktu, adresowanego do szerokiego grona konsumentów, oferowanego w sprzedaży detalicznej. Zadaniem Działu Merchandisingu jest komercjalizacja postaci i symboli występujących w filmach dla dzieci i młodzieży, ale również postaci, rekwizytów i symboli związanych z takimi produkcjami telewizyjnymi, jak telenowele, seriale, show, teleturnieje. Dział Projektów Specjalnych zajmuje się publikowaniem i dystrybucją różnego rodzaju  materiałów audiowizualnych (DVD, Blu-ray, VCD) oraz artykułów promocyjnych. Dział odpowiada również za zawieranie umów z dużymi sieciami handlowymi, a także prowadzi sprzedaż bezpośrednią. Pełna oferta dostępna na stronie: http://sklep.tvp.pl

Sebastian Moskot
e-mail:sebastian.moskot@tvp.pl
tel.: (48-22) 547 5723 fax: (48-22) 547 85 07