O nas

Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej TVP S.A. zajmuje ważną pozycję zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach światowych. Do naszych głównych działań zalicza się: sprzedaż i zakup licencji, działania dystrybucyjne, inicjatywy koprodukcji zagranicznych, publikacje, a także promowanie rodzimych produkcji na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Dyrektorem Biura Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej jest Monika Karasek


Krajowa Sprzedaż Licencji i Praw (LICENCJE, MERCHANDISING, VOD, BILETY)

Dział Sprzedaży Krajowej Licencji i Praw to przede wszystkim miejsce w którym można zakupić wszelkie licencje na utwory audiowizualne, do których prawa posiada TVP S.A. W szczególności udzielamy licencji na wykorzystanie filmów, seriali, fragmentów audycji na pola eksploatacji takie jak; nadawanie w stacjach telewizyjnych, publikacja i nadawanie w Internecie, wydawnictwa, produkcja nośników, multimedia czy pokazy. Posiadamy bogatą i aktualną ofertę dla kontrahentów VOD. Specjalizujemy się również w licencjonowaniu pokazów publicznych dla dużych imprez sportowych.

Także u nas można nabyć licencje na wykorzystanie znaków towarowych TVP i w ramach działań merchandisingowych wykorzystać ich moc do promocji własnych produktów (słyniemy z takich zarejestrowanych znaków słowno-graficznych jak "Pytanie na śniadanie", "TVP ABC", "Czterej Pancerni i Pies", "Korona Królów" czy "M jak Miłość"). 

Dział zajmuje się także biletowaniem imprez organizowanych przez Telewizję Polską (m.in. Festiwal w Opolu, Eurowizja Junior i inne programy telewizyjne). 

Szeroki zakres tematyczny obowiązków działu oraz bogate portfolio produkcyjne TVP daje niemal nieograniczone możliwości w kreacji oferty, a otwartość na pomysły klienta sprawia, że o wspólny sukces jest z nami wyjątkowo łatwo.

Łukasz Naczas 
e-mail: 
lukasz.naczas@tvp.pl
tel.: (48) 785 985 369 


Sprzedaż Zagraniczna
Dział Sprzedaży Zagranicznej, reemisji, koprodukcji i festiwali zajmuje się obrotem licencjami na audycje i fragmenty na rynkach zagranicznych. W naszym katalogu znajdą Państwo ogromną liczbę uznanych na całym świecie filmów fabularnych, popularnych seriali telewizyjnych, docenionych na różnych festiwalach dokumentów oraz mądrych i zabawnych animacji.
Aleksandra Kaźmieruk
e-mail: aleksandra.kazmieruk@tvp.pl
tel.: (48-22) 547 6621


Produkty gotowe
Dział prowadzi działalność handlową na rynku krajowym i zagranicznym, której istotą jest przygotowanie produktów gotowych. Dział zajmuje się publikowaniem i dystrybucją różnego rodzaju materiałów audiowizualnych (DVD, Blu-ray, VCD, książek) oraz artykułów promocyjnych. Dział odpowiada również za zawieranie umów z dużymi sieciami handlowymi, a także prowadzi sprzedaż bezpośrednią. Pełna oferta dostępna na stronie: http://sklep.tvp.pl

Sebastian Moskot
e-mail:sebastian.moskot@tvp.pl
tel.: (48-22) 547 5723 fax: (48-22) 547 85 07