ProrokPrymas, duchowy przywódca i wizjoner, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka. 

Debiut fabularny Michała Kondrata to film, który bez wątpienia posiada walory edukacyjne w kontekście historycznym (szkoły ponadpodstawowe) oraz religijnym (od 7 klasy szkoły podstawowej). W ramach działań edukacyjnych przy filmie „Prorok” przygotowano scenariusze zajęć uwzględniające wprowadzenie do filmu oraz omówienie tematu już po jego obejrzeniu. 

Zachęcamy do licznego udziału w seansach.


Prorok
Prorok” to film fabularny o Kardynale Wyszyńskim – prymasie Polski, który po trzech latach internowania przez władze komunistyczne ponownie staje na czele Kościoła w Polsce. 

Film jest debiutem fabularnym Michała Kondrata, którego dotychczasowe dokumenty fabularyzowane zdobyły uznanie widzów na całym świecie. 

Prorok” opowiada historię prymasa, przywódcy duchowego i wizjonera, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.