Kalkuta Matki Teresy

Film dokumentalny

(fot.: kadr z filmu)
  • Opis
  • Obsada
  • Rok: 2019
  • Czas trwania: 50'

Bieda, ubóstwo, handel ludźmi, pogarda i odrzucenie to wciąż rzeczywistość Kalkuty. Wsparciem służą salezjańskie ośrodki misyjne, szkoły, punkty wsparcia. Od kilkudziesięciu lat pomocną dłoń do potrzebujących wyciągają także Misjonarki Miłości ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości św. Matki Teresy z Kalkuty, realizując swe dzieła w kilku ośrodkach Kalkuty. Indie kojarzą się zwykle
z działalnością misyjną Matki Teresy z Kalkuty, która w wieku 18 lat, po złożeniu ślubów zakonnych, w roku 1931 wyjechała do Indii. Nazywana matką ubogich, pozostawia wymowny przykład wszystkim wierzącym i niewierzącym- tak mówił
o Matce Teresie św. Jan Paweł II, podczas modlitwy Anioł Pański  7 września
1997 roku. Pozostawia nam – kontynuował Jan Paweł II, świadectwo miłości Boga, którą ona sama przyjęła i która przekształciła jej życie w totalny dar dla braci. Materiał filmowy jest odzwierciedleniem działalności Kościoła pośród biednych Kalkuty – dzieł prowadzonych przez Księży Salezjanów i Misjonarki Miłości.

Podobne filmy

Światowe Dni Młodzieży: Kolory - najważniejsze słowa Papieża Franciszka do młodych

Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Polsce, były historycznym i niezwykle ważnym wydarzeniem ostatnich lat.

Chrześcijanie w Syrii

Poruszający obraz losów syryjskich chrześcijan. Kamera Telewizji Polskiej, zagląda w Aleppo do ich zniszczonych wojną domów i kościołów. Pokazuje jak wielką moc daje ludziom wiara, by trwać mimo głodu i strachu, by modlić się...

Historia Zmartwychwstania

Wielka Sobota to szczególny dzień, dzień wyciszenia, poszukiwania ukojenia każdego bólu. Wówczas większość z nas chce oderwać się od codziennych obowiązków i częściej niż zwykle myśli o sensie życia, o drodze którą wybraliśmy i...