Telewizja Polska w hołdzie Ojcu Świętemu

Z okazji 40-tej rocznicy wyboru Polaka na Tron Piotrowy w roku 2018 Telewizja Polska przygotowała album Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na Papieża z sześcioma niezwykłymi filmami dokumentalnymi, ukazującymi drogę Lolka z Wadowic do Watykanu. W październiku 2019 r. ukazał się kolejny, drugi album z dziewięcioma filmami dokumentalnymi pt. Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na Papieża. Cz.II. Jest on kontynuacją pierwszego wydania.

Telewizja Polska w hołdzie Ojcu Świętemu

Z okazji 40-tej rocznicy wyboru Polaka na Tron Piotrowy w roku 2018 Telewizja Polska  przygotowała album Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na Papieża z sześcioma niezwykłymi filmami dokumentalnymi, ukazującymi drogę Lolka z Wadowic do Watykanu. W październiku 2019 r. ukazał się kolejny, drugi album z dziewięcioma filmami dokumentalnymi pt. Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na Papieża. Cz.II. Jest on kontynuacją pierwszego wydania.

Wydawnictwo ukazuje się po 40 latach od czasu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Album zawiera następujące filmy: Książę, Jan Paweł II i jego przyjaciel, Moje życie dla Niego, Jasnogórskie orędzie wolności, Wykonało się oraz cykl Santo Subito (Niewyjaśnione uzdrowienie, Nasz Błogosławiony, Relikwie i pamięć oraz Nasz święty).

Wśród autorów zawartych w książce wyjątkowych świadectw są: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, kard. Stanisław Dziwisz, abp Piero Marini, kard. Zenon Grocholewski, abp Marek Jędraszewski, abp Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, o. Józef Płatek OSPPE, o. Leon Knabit OSB, br. Marian Markiewicz CFCI, ks. prałat Stanisław Franczak, Grzegorz Gałązka oraz pomysłodawczyni obu albumów, Barbara Jelonek z TVP.

Pierwsza część wydawnictwa, która powstała w 2018 roku, zawiera następujące filmy dokumentalne: Lolek, Odpoczynanie. W kręgu przyjaciół księdza Karola Wojtyły, Kardynał Wojtyła papieżem!, Nasz profesor papieżem, Jan Paweł II i Prymas Stefan Wyszyński oraz Cały dla Ciebie.

Do filmów w ramach pierwszego wydawnictwa została dołączona książka z tekstami napisanymi specjalnie na potrzeby tego wyjątkowej publikacji. Wśród autorów są najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego Jana Pawła II i jednocześnie opiekunowie Jego dziedzictwa: kard. Stanisław Dziwisz - osobisty sekretarz papieża, abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski i osobisty drugi sekretarz papieża, kard. Konrad Krajewski – ceremoniarz papieski, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski,  ks. prałat Paweł Ptasznik  z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ks. prałat Jan Kabziński – budowniczy i prezes papieskiego Centrum Nie lękajcie się!, Arturo Mari – osobisty fotograf Jana Pawła II, Grzegorz Gałązka – fotograf watykański, autor beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego portretu Jana Pawła II oraz redaktor Barbara Jelonek z Telewizji Polskiej.

Oba wydania powstały pod kierunkiem Moniki Karasek, dyrektora Biura Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej.

Zarząd Telewizji Polskiej, w tekście zatytułowanym Telewizja Polska w hołdzie Ojcu Świętemu, ukazującym bogactwo pontyfikatu Papieża Polaka, skierował podziękowania do autorów tekstów, patronów honorowych oraz wszystkich osób, które wsparły kolejne wydawnictwo poprzez różnego rodzaju pomoc, konsultacje i tłumaczenia.

Z okazji powstania tego wyjątkowego albumu powstał wiersz zatytułowany Franciszkańska, którego autorką jest prof. Jagoda Cieszyńska, fascynująca się poezją Naszego Papieża krakowska poetka, naukowiec, psycholog, logopeda, przekazująca dar języka dzieciom niesłyszącym i autystycznym.

   Barbara Jelonek

ZACHĘCAMY do zakupienia obu publikacji. Zamówienia można dokonać mailowo: plyty@tvp, telefonicznie: 22/507 07 07 lub faxem: 22/547 62 14.