187 rocznica Powstania Listopadowego

187 rocznica Powstania Listopadowego - powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

(fot. kadr z filmu)
  • Życie swe śpiewem opowiedział, scen. Beata Kamińska, 20 min, Prod. 2008 r.
Szymon Konarski - oficer powstania listopadowego, wybitny konspirator, działacz emigracyjny, poeta i pisarz polityczny. Pochodził z patriotycznej rodziny ziemiańskiej, wyznania kalwińskiego. Jego ojciec brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz insurekcji kościuszkowskiej. Natomiast Szymon walczył w powstaniu listopadowym i został wzięty do niewoli pruskiej. Wyrokiem sądu skazano go na rozstrzelanie w lutym 1839 roku. Jego grób został stratowany końmi, by nigdy go nie odnaleziono.
  • Legenda Ordona, real. Andrzej Kozłowski, 37 min., Prod. 1993 r.
Film dokumentalny weryfikujący legendę Konstantego Ordona, stworzoną przez Adama Mickiewicza w słynnym wierszu "Reduta Ordona", ukazującą młodego bohatera walczącego w ostatnim dniu powstania listopadowego na swoim posterunku.