NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów (1795–1918).

(fot. kadr z filmu)
To dobra okazja, by przypomnieć bohaterów tamtych czasów, z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Propozycja TVP to:
  • Po latach niewoli wstaje Polska 1914 – 1918, reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka, 52 min., prod. 2008 r.
Autorzy zainscenizowali wywiad z Józefem Piłsudskim. Choć taka rozmowa nigdy nie miała miejsca, tekst odpowiedzi oparto na autentycznych wypowiedziach Marszałka. Tematem przewodnim jest długi i skomplikowany proces odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokumentaliści prześledzili także losy polskich formacji, I Kompanii Kadrowej i Legionów, których żołnierze przelewali krew wierząc, że ta najwyższa ofiara nie pójdzie na marne.
  • Przystanek Niepodległość, reż. Zofia Kunert, 16 min. prod. 2006 r.
Film zrealizowany w koprodukcji z Muzeum Historii Polski ma za zadanie w atrakcyjnej formie, w sposób syntetyczny i oddziaływujący na emocje widzów, pokazanie najważniejszych działań zbrojnych, wysiłków dyplomatycznych i organizacyjnych, które doprowadziły do odbudowy państwa polskiego w listopadzie 1918 roku.
  • Marszałek Piłsudski, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, 8 odc. x 50 min., prod. 2001 r.
Kronika życia Marszałka od wczesnej młodości aż do śmierci. Rok 1887. Za domniemany udział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III Piłsudski zostaje aresztowany w Petersburgu i skazany na 5 lat zesłania. Ma wówczas zaledwie 19 lat. Podczas pobytu na Syberii poznaje smak samotności i wyobcowania, ale i pierwszej, niewinnej miłości. Po powrocie w 1892 roku do Wilna, Józef początkowo nie myśli o jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej. Chce studiować prawo, ale odrzuciwszy propozycję współpracy z władzami carskimi, musi też porzucić ambitne plany. Wkrótce wiąże się ze środowiskiem konspiratorów i wstępuje do Polskiej Partii Socjalistycznej.
  • Błękitny Generał, reż. Ewa Szakalicka, 30 min., Prod. 2003 r.
Film poświęcony jednemu z twórców niepodległości Polski dowódcy Armii Błękitnej generałowi Józefowi Hallerowi /1873-1960/ w 130 rocznicę urodzin. Postać generała pokazano w aspekcie historycznym i współczesnym.
  • Polonia Restituta, reż. Bohdan Poręba, 7 odc. x 50 min., prod. 1982 r.
W Galicji powstają Legiony Polskie. Twórcą jest Józef Piłsudski. Roman Dmowski działa na rzecz Polski w stolicach Europy Zachodniej. Próby pozyskania rządu USA dla sprawy polskiej czynione są przez Ignacego Jana Paderewskiego.
  • Paderewski - Mistrz tonów i mąż stanu, reż. Bohdan Rączkowski, 30 min., prod. 2001 r.
Program dokumentalny przedstawiający portret Ignacego Jana Paderewskiego, artysty, polityka, dobroczyńcy pozostającego w żywej pamięci ludzi w wielu krajach świata. Legendarny wirtuoz fortepianu, koncertujący na słynnych scenach świata (grał także m.in. przed królową Wiktorią), był Premierem Polski i ministrem spraw zagranicznych, znał osobiście siedmiu prezydentów Stanów Zjednoczonych.