115. rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego

Dokładnie 115 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku, w Zuzeli nad Bugiem przyszedł na świat Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas Polski – jedna z najwybitniejszych postaci polskiego Kościoła Katolickiego w XX wieku, niejednokrotnie nazywany Prymasem Tysiąclecia.

fot. TVP
Non possumus (reż. Paweł Woldan) to dwuczęściowy film przedstawiający wyjątkowego duszpasterza, którego działalność miała ogromne znaczenie dla Polaków, nie tylko tych wierzących. Poparciem tego stwierdzenia są słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w czasie mszy św. inaugurującej jego pontyfikat. Papież powiedział wówczas m.in.: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej Papieża Polaka, gdyby nie było wiary kardynała Wyszyńskiego, która nie cofała się przed więzieniem i cierpieniem. W pierwszej części filmu autor zaprezentował sylwetkę Prymasa – zawarte są w niej archiwalne zdjęcia filmowe i fotograficzne, także dokumenty dotyczące m.in. jego domu rodzinnego, lat szkolnych, z seminarium duchownego we Włocławku i studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Część druga zawiera m.in. przemówienie, jakie wygłosił po powrocie z więzienia oraz zdjęcia ze spotkań z przedstawicielami władzy komunistycznej. W obronie chrześcijańskiej tożsamości i prześladowanych duchownych, przekazał ówczesnym władzom memoriał Non possumus – Nie możemy.

Na początku lat 50. władze PRL nasiliły politykę represji wobec Kościoła Katolickiego w Polsce. Pod pretekstem antypaństwowej działalności aresztowano wielu biskupów i księży oraz przeprowadzono konfiskatę znacznej części majątku Kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński w publicznych wystąpieniach zdecydowanie przeciwstawił się takiemu postępowaniu władz. Ówczesny Prezes Rady Ministrów Władysław Bierut postanowił wyeliminować politycznego przeciwnika – w wielkiej tajemnicy Wyszyński został wywieziony z Warszawy i osadzony w opuszczonym klasztorze w Stoczku Warmińskim. Z więzienia w Rawiczu sprowadzony został także ksiądz Stanisław Skorodecki, skazany za naukę religii w szkole. Do Stoczka trafia również siostra Leonia. Ich zadaniem jest składanie relacji ze wszystkiego, co się dzieje wokół kardynała, a czego UB nie jest w stanie podejrzeć lub podsłuchać... Historię tę przybliża fabularny film Teresy Kotlarczyk Prymas. Trzy lata z tysiąca.