63 dni chwały – rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie – jeden z najbardziej bohaterskich, a zarazem najbardziej tragicznych w skutkach patriotycznych zrywów w historii Polski. Pozbawieni pomocy z zewnątrz, słabo uzbrojeni powstańcy przez przeszło dwa miesiące stawiali czoła znacznie bardziej licznym i silniejszym oddziałom wroga. Do dziś nie milkną spory o to, czy decyzja o wybuchu powstania była słuszna, jednak nikt nie ma wątpliwości, że uczestnikom tego heroicznego czynu należy się cześć, chwała i szacunek potomnych.

fot. TVP
Film dokumentalny Powstanie Warszawskie (reż. Z. Wawer, T. Kondracki) przedstawia genezę oraz przebieg Powstania Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych (stosunku do Powstania rządów Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR). W I części przedstawiono godzące w polską rację stanu ustalenia konferencji w Teheranie z końca 1943 roku. Nakreślono przyczyny, jakie doprowadziły do wybuchu Powstania. W II części przedstawiono przebieg Powstania Warszawskiego oraz międzynarodowy kontekst dramatycznego położenia stolicy w okresie od końca pierwszej dekady września do kapitulacji. Ukazano stosunek do kwestii pomocy dla Warszawy przywódców Zachodu: Churchilla i Roosevelta.

Zrealizowany przez Janusza Morgensterna film Godzina W przedstawia historię jednego dnia, tak pamiętnego dla Warszawy – 1 sierpnia 1944 roku. Niemcy wycofują się już od pewnego czasu, wszyscy oczekują, kiedy nastąpi sygnał do wybuchu powstania. Następuje koncentracja oddziałów w wyznaczonych uprzednio punktach, przewożenie zgromadzonej broni. W jednym z takich punktów zbiera się pluton pod dowództwem „Czarnego”. Mają zaatakować hitlerowskie koszary. Tuż przed siedemnastą dowiadują się, że nie otrzymają przewidywanego wsparcia – drugiego plutonu. W tej sytuacji ryzyko natarcia zostaje zwielokrotnione do granicy zbiorowego samobójstwa. Rozkaz musi być jednak wykonany. Punktualnie o godzinie 17.00 pluton „Czarnego” rozpoczyna wykonywanie swojego zadania...