Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży to odbywające się cyklicznie spotkania młodych ludzi z całego świata z papieżem. Tradycję tę zapoczątkował Jan Paweł II, a pierwsze ŚDM odbyły się w 1985 roku w Rzymie. Tegoroczna edycja Dni Młodzieży odbędzie się w dniach 26-31 lipca w Krakowie.

fot. Grzegorz Gałązka
Film dokumentalny Wykonało się w reżyserii Grzegorza Sadurskiego ukazuje sylwetkę papieża Polaka przez pryzmat wypowiedzi osób, które z nim współpracowały. Zapamiętali go jako człowieka modlitwy, skromnego i pełnego szacunku do drugiego człowieka. Był wielkim mistykiem. Jedną z najbardziej profetycznych decyzji tego papieża, według kardynała Stanisława Ryłko, była decyzja ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. To był wielki znak nadziei, jaki dał Kościołowi na progu nowego tysiąclecia. Młodzi ludzie czuli, że byli kochani przez Papieża, dopowiada w filmie ks. Erick Jaquinet, koordynator ŚDM.

Piotr Kot w swoim filmie Papieskie okno. Franciszkańska 3 prezentuje fenomen spotkań Jana Pawła II z młodzieżą w oknie pałacu biskupów krakowskich, na Franciszkańskiej 3. Podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny, papież powiedział: w Rzymie mówią, że najlepsze jest to, co papież mówi poza tekstem . I takie były te wieloletnie krakowskie spotkania. Obywały się poza oficjalnym protokołem; były nieformalną audiencją dla młodzieży. Okno na Franciszkańskiej 3 stało się świadkiem przemian politycznych i społecznych w życiu Polski, a także wymiany pokoleń wśród młodzieży. Jan Paweł II podczas każdej pielgrzymki do Polski spotykał się z młodzieżą. Umiał z nią rozmawiać i jej słuchać, także żartować.

Więcej informacji oraz przydatnych dokumentów znajdziesz TUTAJ!