Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie wydał manifest, w którym ogłaszał wybuch ogólnonarodowego powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

(fot.TVP)
Ten wielki narodowy zryw potrwał do jesieni 1864 roku, pociągając za sobą tysiące ofiar śmiertelnych, rannych i zesłanych na Sybir. Represje, jakie zostały wprowadzone po klęsce powstania, sprawiły, że aż do I wojny światowej Polacy nie zdecydowali się na kolejną próbę zbrojnej walki o wolność. Pogłębiony i analityczny obraz okoliczności wybuchu powstania, jego przebiegu, a także konsekwencji przedstawia film dokumentalny w reżyserii Przemysława Bednarczyka Rok 1863. Jaki był ten drugi w XIX wieku zryw? Nieprzemyślany, niepotrzebny, niezaplanowany, czy realistyczny, z szansą na powodzenie? Kim byli główni twórcy powstania styczniowego? Młodzi idealiści czy konserwatywni działacze polityczni, dążący do ugody i spokojnego życia? W filmie wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów prywatnych reżysera.