31 sierpnia – 35. rocznica podpisania porozumień sierpniowych

31 sierpnia br. przypada 35. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Te wydarzenia zapoczątkowały proces zmian, które 9 lat później doprowadziły do obalenia komunistycznej władzy w Polsce. Nie sposób przecenić ich znaczenia, dlatego warto sięgnąć po filmy przypominające ten przełomowy czas w najnowszej historii Polski.

(fot.TVP)

Dokument Ireneusza Englera „Gdańsk – drogi do wolności” to opowieść o buntach robotników Stoczni Gdańskiej z lat 1970, 1980 i 1988, które doprowadziły do powstania „Solidarności", do przemian ustrojowych w Polsce i Związku Radzieckim, przyczyniły się do obalenia berlińskiego muru, połączenia państw niemieckich i ukształtowania nowej mapy politycznej Europy. Wydarzenia z lat minionych oceniają główni rozgrywający z obu stron ówczesnej barykady: gen. Wojciech Jaruzelski, Mieczysław F. Rakowski, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Andrzej Gwiazda.

Oryginalne dzieło filmowe „Solidarność, Solidarność…” zostało przygotowane przez Telewizję Polską dla uczczenia wydarzeń Sierpnia'80. Film składa się z 13 etiud zrealizowanych przez wybitnych polskich reżyserów, którzy dzielą się swoimi refleksjami związanymi z rocznicą powstania NSZZ "Solidarność". Każda z etiud stanowi indywidualną wypowiedź artystyczną, odmienną w formie i treści. Jedne mają charakter dokumentalny, inne to mini-fabuły, jeszcze inne mają formę wideoklipu. Kpina przeplata się w nich z patosem, powaga z groteską, nostalgia i wzruszenie z rozczarowaniem, żalem i gniewem. W sumie składają się na dość gorzki obraz naszej najnowszej historii.